Garantie

    Garantie

Op standaardproducten bieden wij 7 dagen omruilgarantie welke onder de wet koop op afstand valt op het moment dat u deze online of telefonsich besteld. Schade door foutief of ruw gebruik (transport- opslag- of montageschade, en schade onstaan door mensen of dieren), maar ook natuurschade (windstoten, hagel, afgevallen takken e.d.) vallen niet onder deze garantie!

Maatwerk valt niet onder de wet koop op afstand, maar wij garanderen dat al onze producties volgens aangeleverde of zelf ingemeten informatie voldoen. Mocht er na aflevering onverhoopt een ongeluk met (een van) uw zeil(en) ontstaan, dan kunnen wij deze vakkundig en veelal onzichtbaar herstellen middels onze eigen herstelservice welke wij op al onze eigen producties bieden.

Uiteraard staan wij 100% achter onze producties, en mocht u onverhoopt een probleem ondervinden met uw aankoop, dan vragen wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw probleem in goed overleg kunnen oplossen.